Overlijdensrisicoverzekeringen

Een overlijdensrisicoverzekering is voor mensen die een verzekering hebben afgesloten. Wanneer blijkt dat u komt te overlijden, moeten normaal gesproken de nabestaanden bepaalde schulden en verplichten overnemen. Met de overlijdensrisicoverzekering wordt de nabestaanden een bepaalde uitkering gegeven, zodat ze er financieel niet onder lijden. Op deze manier wordt het risico afgedekt dat nabestaanden met een bepaalde schuld komen te zitten van degene die is overleden. In dat opzicht zijn er enkele verschillen tussen de overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering. Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekering. Allen hebben hun voor- en nadelen. Het grootste verschil in verzekeringen is of er wordt gekeken naar gelijkblijvend of dalend kapitaal. Hierin verschillen de verzekeringen het meeste.

Drie vormen van de verzekering zijn:

-Een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal: met deze verzekering is het bedrag wat wordt uitgekeerd altijd gelijk aan het bedrag waarvoor u bent verzekerd. U kunt voor deze vorm bijvoorbeeld kiezen bij een hypotheekschuld waarbij tussentijds geen aflossing wordt gedaan. Het kapitaal blijft hetzelfde en u zult dit dan waarschijnlijk ook allemaal willen verzekeren.

-Een overlijdensrisicoverzekering meteen lineair dalend kapitaal: met deze verzekering neemt het verzekerde bedrag ieder jaar met een bepaald bedrag af. Dus hoe langer u de verzekering heeft, hoe minder er wordt uitgekeerd. Voordeel hiervan is wel dat de premie een stuk lager is dan bij de overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvend kapitaal. De vorm van gelijkblijvend kapitaal is niet altijd nodig. Want naarmate mensen ouder worden, zal het uit te keren bedrag minder hoog hoeven zijn. Dit heeft te maken met de inkomsten en kosten en uitgaven van een gezin. Een gezin met kinderen maakt meer kosten dan een tweepersoonshuishouden. Bovendien is hoe langer u in het bezit bent van een huis, hoe meer u het huis al heeft afgelost.

-Een overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend kapitaal: Deze vorm is het meest geschikt om uw hypotheek mee af te lossen. Ook kunt u op deze manier zorgen voor financiële voorzieningen voor uw nabestaanden. De uitkering van deze vorm is afhankelijk van de hypotheekschuld en het kapitaal wat u reeds heeft opgebouwd. Er vanuit gaande dat het kapitaal toeneemt, zal het uit te keren bedrag afnemen. Hierdoor zal de premie ook een stuk lager zijn dan bij de eerste vorm, want hier loopt de verzekeringsmaatschappij de meeste kans om veel geld uit te moeten keren.

Alle drie de vormen zijn ervoor om risico’s af te dekken. De risico’s die ermee afgedekt worden, zijn voornamelijk die voor de financiële gevolgen en financiële last voor uw nabestaanden. Zeker wanneer u de kostwinner bent en wegvalt. Het inkomen zal minder worden, maar de lasten hetzelfde. Dit is voor veel gezinnen niet op te brengen. Denk wel op tijd aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, want hoe ouder u bent, hoe lastiger het wordt om een overlijdensrisico af te sluiten. Dit heeft te maken met uw leeftijd en de kans van overlijden die hiermee gepaard gaat. Premies kunnen dan ook een heel stuk hoger uitvallen, dan wanneer u jonger bent en een overlijdensrisicoverzekering afsluit.