Levensverzekeringen

Een levensverzekering kunt u voor uzelf afsluiten. Deze draait namelijk om uw leven, het leven van degene die verzekerd is. Op zijn of haar eigen leven wordt dus een verzekering afgesloten door de verzekerde. U betaalt dan een premie aan de verzekeringsmaatschappij. Wanneer u iets overkomt, zal de verzekeringsmaatschappij u een bedrag uitkeren. Het uit te keren bedrag is afhankelijk van het leven van de verzekerde en de voorwaarden. Hierover worden door beide partijen afspraken gemaakt.

Zo worden er afspraken over de polis en de looptijd gemaakt door de verzekerde en de maatschappij. Bovendien leggen ze samen vast wanneer de maatschappij een gedrag uitkeert. Voorbeelden hiervan zijn dat de verzekering een bedrag uitkeert, direct nadat de verzekerde is overleden. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden uitgekeerd aan het gezin van de verzekerde. Ook is het mogelijk dat er afspraken worden gemaakt dat de verzekering geld uitkeert als de looptijd is afgelopen en dan nog leeft. Zelfs een combinatie van beide is mogelijk. Dus dat er pas uitgekeerd wordt nadat de looptijd van de premie verloopt, maar de verzekerde al enkele jaren is overleden. Nadat er afspraken zijn gemaakt, zal de maatschappij bepalen hoe hoog de premie zal worden. Dit bedrag hangt af van de gezondheid en de leeftijd van degene die zich wil laten verzekeren. Per maatschappij verschilt het of dit bedrag gelijk blijft of dat het bedrag veranderd. Dit hangt ook weer af van de voorwaarden en gemaakte afspraken tussen verzekerde en de maatschappij.

Er zijn diverse redenen waarom u kunt kiezen voor een levensverzekering. Keuzes kunnen bijvoorbeeld samenhangen met uw nabestaanden of uw hypotheek. Wanneer u komt te overlijden en u wilt dat uw nabestaanden financieel niet moeilijk komen te zitten, kunt u kiezen voor een levensverzekering. Ook voor het aflossen van uw hypotheek is deze polis mogelijk. Wanneer het ook van pas kan komen, is als u bijvoorbeeld een klein pensioen hebt. Met het uitgekeerde bedrag kunt u uw pensioen aanvullen.

Zoals iedere verzekering heeft ook de levensverzekering zowel voor- als nadelen. U bent met deze polis verzekerd tegen risico’s die u niet zelf kunt dragen. Het is bovendien ook een voordeel dat de polis soms meer geld oplevert dan wanneer u spaart. Voor ieders situatie past wel een levensverzekering. daardoor is het voor iedereen mogelijk om deze verzekering af te sluiten. Het nadeel is wel dat u voordat u de verkering afsluit niet weet of het in uw voor- of nadeel uitpakt. Voor uw gevoel kunt u bijvoorbeeld jarenlang voor niets premie hebben betaald. Het is dus een risico om de verzekering af te sluiten wanneer u dit doet om extra geld te verdienen.