Brandverzekeringen

Wanneer u een brandverzekering afsluit, waarborgt deze de branddekking, maar ook bijvoorbeeld hagelschade, ontploffing en storm. Het lijkt vanzelfsprekend voor alle eigenaren van een huis, maar ook als huurder is het verstandig om een brandverzekering te nemen.

De verzekering zorgt ervoor dat de verzekerde-eigenaar geld uitgekeerd krijgt wanneer de verzekerde woning schade ondervindt. Met dit geld kan de eigenaar de schade herstellen, het gebouw terug op laten bouwen of een nieuw gebouw te kopen. Bent u een huurder en verzekert met de brandverzekering dan bent u gedekt voor uw eigen aansprakelijkheid aan de verhuurder. Als huurder heeft u namelijk altijd een eigen aansprakelijkheid ten aanzien van de verhuurder en om u hiermee kosten te besparen, kan de brandverzekering in uw voordeel werken wanneer er sprake is van ernstige woningschade. Bovendien is het voor zowel eigenaar als huurder zo dat u een vergoeding kunt ontvangen waarmee u uw inboedel opnieuw kunt aanschaffen. Wanneer er brand is, is het vaak zo dat de inboedel hier ook onder lijdt en vandaar dat ook deze schade binnen de dekking van een brandverzekering valt.

Iedere verzekering heeft zijn eigen dekkingen binnen de premie bepaald. Toch zijn er enkele dekkingen zeker opgenomen in de premie. Dit komt doordat dit in de wetgeving is opgenomen. Zo is het zo dat de verzekering geen standaard kosten mag uitkeren. De evenredigheidsregel is dus afgeschaft. Het is van belang dat de maatschappij het voorgestelde systeem op de juiste manier gebruikt. Dit heeft te maken met de zekerheid die de eigenaar of huurder dan krijgt. Bij een schadegeval zal de maatschappij namelijk de volledige schade op zich nemen en hiervoor is het dus belangrijk dat het volgens de regels wordt nageleefd. De maatschappij kan bovendien niet zeggen dat de verzekering voor dat pand onvoldoende is en u als verzekerde dus niet volledig krijgt uitbetaald. De inhoud wordt ook meeverzekerd, maar hiervoor is het van belang dat u als verzekerde het juiste bedrag vermeld, want hierbij krijgt u het bedrag uitgekeerd wat in de polis staat vermeld.

De vergoeding van de schade verschiet op basis van de nieuwwaarde of heropbouwwaarde van het gebouw wat beschadigd is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele slijtage die al bij het pand aanwezig was. Als uw dak bijvoorbeeld 2000 euro schade heeft opgelopen, krijgt u 2000 euro terug van de verzekering. Goed om te weten is misschien wel dat u ervoor kunt kiezen om de premie te verhogen, zodat u ook bent verzekerd tegen diefstal van uw inboedel.